2024-01-01

Phong trào thể thao được đánh giá là một yếu tố quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh và văn hóa của Công ty.

Cùng với công việc hoàn thành tốt sản xuất kinh doanh theo các đơn hàng, Công ty thiệp nổi 3D HMG luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động để xây dựng và hát triể văn hóa doanh nghiệp trong Công ty theo hướng nền tảng cây 3 gốc. Trong đó việc cử các nhân viên trong công ty tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hoạt động thể thao là một phần quan trọng để phát triển tinh thần, thể chất cho người lao động.

giải chạy của HMG

Trong không khí chào đón Giáng sinh, CLB thể thao của công ty HMG tiếp tục tổ chức giải chạy mùa đông để động viên, khuyến khích phong trào ngày càng phát triển và hướng tới việc xây dựng đội ngũ làm việc có sức khỏe tốt.

giải chạy của HMG

giải chạy của HMG

giải chạy của HMG

CLB được thành lập và tổ chức giải chạy đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 20/7, và được duy trì thực hiện liên tục vào các buổi chạy hàng tuần. mỗi thành viên trong HMG đều tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Giải chạy mùa đông của CLB thể thao HMG

Giải chạy mùa đông của CLB thể thao HMG

Giải chạy mùa đông của CLB thể thao HMG

Giải chạy mùa đông của CLB thể thao HMG

Hoạt động này đã tạo thêm sân chơi mới, giải trí lành mạnh, tạo mối quan hệ thân thiết, đoàn kết giữa nhân viên và các đơn vị trong Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: